Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kopiebok i vilken de från det Kungliga kansliet utfärdade skrivelserna infördes. Riksregistraturen upplades på 1300-talet och förvarades i Strängnäs. Den bortfördes från riket under Kristian II:s regering och kan sista gången spåras i Nederländerna på 1530-talet. Också riksföreståndarna under sturetiden förde riksregistratur. Handlingarna bildar stommen i det bestånd som senare har kallats Sturearkivet. De bortfördes också under Kristian II:s regering, men återbördades till Sverige 1929.

Finsk beskrivning

valtakunnanregistratuura

Kirja, johon kopioitiin kaikki kuninkaallisesta kansliasta lähteneet asiakirjat.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 239.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

registrum regni

Se vidare