Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Högre tjänsteman vid Myntverket med uppgift att pröva metallhalt. Benämningen ”guardin” förekom 1635 i riksregistraturet. Han förestod proberkammaren i Stockholm.

Finsk beskrivning

rahan metallipitoisuuden tarkastaja, rahan metallipitoisuuden tutkija

Rahapajan korkea virkamies, jonka tehtävänä oli tarkastaa rahan metallipitoisuus. Nimike ”guardin” esiintyi jo 1635. Hän johti Tukholman metallintutkintakamaria.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 236 (myntproberare).

Swederus, M.B. , Bidrag till kännedomen om Sveriges bergshandtering 1612–1654. Jernkontorets annaler 1910 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 20.

Andra språk

Dåtida finska rahankoettelija

Synonymer

myntvardein