Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett mynts andel av värdemetall, exempelvis silver eller guld.

Finsk beskrivning

rahan jalometallipitoisuus

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 236.