Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid Finlands bank.

Finsk beskrivning

rahanlaskija

Suomen Pankissa.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 266.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 16 .

Andra språk

Dåtida finska rahanlukija