Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i det under Kammarkollegium lydande Myntverket, Kungliga myntet, och vid Växelbanken som var en av flera avdelningar vid Riksens ständers bank.

Finsk beskrivning

rahanlaskija*

Virkamies kamarikollegion alaisessa Rahapajassa sekä Ruotsin keskuspankin (Valtakunnan säätyjen pankin) alaosastona toimivassa Vekselipankissa.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 135, 162.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare