Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Riksens ständers bank som ansvarade för transaktionerna och växlar, under ledning av bankkommissarier.

Finsk beskrivning

Vekselipankki

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 162.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 939.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1668–1809
(i Sverige 1836)

Synonymer

Riksens ständers växelbank