Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Riksens ständers bank som under ledning av bankkommissarier ansvarade för låneverksamheten.

Finsk beskrivning

Lainapankki

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 162.

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1668–1809
(i Sverige 1866)

Synonymer

Riksens ständers lånebank