Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond vars medel användes för och av lånemagasinen. Regler för fonden fastställdes 1823. Redovisningsåret varade från första januari till sista december. Magasinsförvaltarna och räntmästarna skulle skicka sina räkenskaper till landskontoren för kontroll. Landshövdingen skickade sedan en slutlig räkenskap till senaten.

Finsk beskrivning

Lainamakasiinirahasto

Rahasto, jonka varoja käytettiin lainamakasiinien toiminnan tukemiseen. Säännöt rahastolle luotiin vuonna 1823. Viljavarastonhoitajien ja lääninrahaston hoitajien tuli lähettää tilinsä lääninkonttoriin tarkistusta varten, maaherra lähetti sitten lopulliset tilit senaatille.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1058.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 161.

Andra språk

Dåtida finska lainamakasiinirahasto

Synonymer

Allmänna magasinsinrättning- och lånemagasinsfonden

Se vidare