Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på Myntverket, särskilt under den tid när myntpräglingen var utarrenderad till någon annan myndighet eller privatperson. Kungliga myntet lydde under Kammarkollegium, förutom 1668–1731 då myntpräglingen utarrenderades till Riksens Ständers Bank. Yrkesfolket vid Kungliga myntet bestod av myntmästare, bankokommisarie, vardein, inspektor, medaljör, proberare och penningräknare.

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen rahapaja

Kamarikollegion alaisen valtiollisen rahapajan nimitys, erityisesti aikoina, jolloin rahanpainantaoikeus oli vuokrattu eli arrendoitu toiselle viranomaiselle tai yksityiselle taholle.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 135.