Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inskrift eller bild på mynt som anger var myntet är präglat, att myntet är tillverkat enligt föreskriven myntfot och vilken myntmästare som präglat myntet.

Finsk beskrivning

rahamestarin merkki*

Kirjoitus tai kuva (metalli)rahassa, joka ilmaisee painopaikan sekä todistaa, että raha on painettu säädetyn rahakannan mukaisesti ja että sen on painanut rahamestari.

Källor

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 20.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

myntmästaremärke