Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den genom lag bestämda myntningsgrunden (metallen) för huvudmyntet i ett lands myntväsen. Myntfoten indelas i enkel myntfot, då huvudmyntet präglas i endast en metall (vanligen guld eller silver) och dubbel myntfot, då huvudmyntet präglas i två metaller.

Finsk beskrivning

rahakanta

Tapa, jonka mukaisesti rahayksikön arvo määräytyy eli laissa rahanlyönnille asetettu perusta (metalli) maan rahalaitoksessa. Jakautuu käytännössä yksimetallirahakantaan, jossa laillinen raha lyödään vain yhdestä metallista, sekä kaksimetallirahakantaan, jossa rahaa lyödään kahdesta metallista.

Källor

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , III: 1098. http://runeberg.org/pieni/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 20.

Andra språk

Dåtida finska rahakanta