Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Präglat metallstycke av bestämd vikt och halt. Tjänar som bytes- och betalningsmedel och värdemätare. Vanligen utgett av statsmyndighet och fungerar som garanti för till exempel ett visst metallinnehåll.

Finsk beskrivning

raha, kolikko

Tietyn painoinen ja pitoisuudeltaan määritelty metallinkappale, joka toimi vaihdon ja maksamisen välineenä ja arvon mittana. Tavallisesti metalliin painettiin virallinen leima todistamaan sen arvo.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 20.