Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett mynts totala vikt och metallhalt. Brotto- och finvikt reglerades i myntordningar.

Finsk beskrivning

(metallirahan) paino ja metallipitoisuus

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska paino ja arvo, paino ja puhtaus