Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på metall-, koppar och järnvikter som in- och utvägdes vid stapelstädernas våghus. Vikterna skulle vara sexkantiga och stämplade med runda stämplar. 1 skeppund stapelstadsvikt motsvarade 16 lispund viktualievikt.

Finsk beskrivning

tapulikaupunginpaino, tapulikaupunkien painojärjestelmä

Yhteisnimitys metalli-, kupari ja rautapainopainoille, joita käytettiin tapulikaupunkien vaakahuoneilla. 1 kippunta tapulikaupunginpainoa = 16 leiviskää viktuaalipainojärjestelmän mukaista painoa.

Källor

Inga källor