Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mått för att mäta och beräkna de räntor som utgick i persedlar. Lispund var en måttenhet inom huvudvikten viktualievikt som fastslogs 1739. Enligt det äldre svenska måttsystemet motsvarade ett lispund 20 skålpund och 20 lispund ett skeppspund. Under ryska tiden motsvarade två lispund en pud eller 16,38 kg.

Finsk beskrivning

leiviskä

Vanha painomitta, jota käytettiin veroparseleiden mittaamiseen ja joka vahvistettiin vuonna 1739. Vanhemman ruotsalaisen mittajärjestelmän mukaisesti yksi leiviskä oli 20 naulaa, 20 leiviskää kippunta. Venäjän vallan aikana kaksi leiviskää vastasi yhtä puutaa eli 16,38 kiloa.

Källor

Inga källor