Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mått om tre alnars höjd, längd och bredd för att uppmäta skattehö i syfte att förenhetliga systemet för höuttaget i Finland. Provparm infördes efter 1735 års riksdag för att jämka stridigheterna och allmogens besvär om att åmens lispundtal inte var fastslaget, vilket innebar att skatteuttaget varierade. Mängden fastslogs därefter till 60 lispund per parm hö.

Finsk beskrivning

koeparmas, malliparmas

Kolmen aluunan korkuinen, pituinen ja levyinen mitta veroheinän mittaamiseen, tarkoituksena yhdenmukaistaa heinäverojen maksujärjestelmää Suomessa. Esiteltiin vuoden 1735 valtiopäivillä vastauksena valituksiin mittauksen epätarkkuudesta. Painoksi vahvistettiin 60 leiviskää heinäparmasta kohti.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

projekterad parm