Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadsbetjänt som mätte mängden hö eller ved som bönderna saluförde i staden; under 1900-talet edsvuren vedmätare.

Finsk beskrivning

parmaksenmittaaja

Kaupungin virkamies, joka mittasi kaupunkiin myytäväksi tuotuja heinä- tai polttopuukuormia.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 224.

Grönros, Jarmo (et al.) , Tiima, tiu, tynnyri – miten ennen mitattiin. Suomalainen mittasanakirja , 4 uud. p. , 4 uud. p. , 9 , Turku: Turun maakuntamuseo 2005 , 107-108.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal
1900-tal

1600-tal–1900-tal
(1870-tal i Sverige)