Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgifter som endast städerna fick uppbära av enskilda personer i staden för ett visst ändamål (till exempel ordinarie tolag, tillöknings- och inkvarteringstolag, våg-, mätare- packare-, vräkare-, hamn-, grund-, bro-, last- och parmmätarpenningar). Avgifterna infördes så småningom för att täcka de löpande kostnaderna som inte längre kunde finansieras enbart med inkomsterna från de hemman som vid stadens grundande hade donerats för detta ändamål.

Finsk beskrivning

kaupunkien erillistulot

Maksut, joita vain vain kaupungit saivat kantaa yksityishenkilöiltä tiettyihin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi kaupunkien satamatullit eli tuulaakit, lisä- ja majoitustuulaakimaksut sekä tie-, mittaus, pakkaus-, räkäri-, satama-, maanpuhdistus-, silta-, lasti- ja parmaksenmittausmaksut. Maksuja kerättiin juoksevien kulujen kattamiseen siltä osin kuin niitä ei enää onnistuttu keräämään kaupungin oman maaomaisuuden tuotosta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 825–827.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1054.