Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kostnader för ständig eller tillfällig inkvartering av trupper och militär personal. Inkvarteringskostnaden föll sedan gammalt vanligen på borgerskapet i städerna, som ifall kronan inte ägde kvartershus i staden var skyldigt att ordna inkvartering mot ersättning i form av så kallad inkvarteringstolag och en ersättning ur ett under riksstatens fjärde huvudtitel uppfört årligt anslag för inkvarteringskostnader.

Finsk beskrivning

majoituskustannukset

Kustannukset joukkojen ja sotilashenkilöstön pysyvästä tai tilapäisestä majoituksesta. Kustannuksista vastasivat perinteisesti kaupunkien asukkaat, jotka olivat velvollisia järjestämään majoituslisää ja vuosikorvausta vastaan majoituksen, jos valtiolla ei alueella ollut kasarmia alueella.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1034.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .