Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medborgares eller hushålls skyldighet att bistå med inkvartering för militär.

Finsk beskrivning

majoitusrasitus

kansalaisten tai talouksien velvollisuus auttaa sotaväen majoittamisessa.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 166.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska majoitusrasitus