Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå vid Försvarsministeriets ingenjörsavdelning.

Finsk beskrivning

majoitustoimisto* (sotaministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1921: 70.

Andra språk

Inga termer på andra språk