Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Frihet från skyldighet att inkvartera krigsfolk.

Finsk beskrivning

vapautus majoitusvelvollisuudesta

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/