Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den i vissa städer av borgerskapet inrättade kommission som hade hand om ärenden rörande inkvartering av krigsfolk. Alla husägare var skyldiga att inkvartera soldater, deras familjer och garnisonens arbetsfolk. Kommissionens uppgift var att se till att bördan fördelades jämnt. Inkvarteringen upphörde under 1800-talet i och med uppförandet av kaserner.

Finsk beskrivning

majoituskomissio

Kaupunkien asukkaiden perustama komissio, jonka tehtävävä oli hoitaa sotaväen majoitukseen liittyviä asioita.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/