Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civilmilitär myndighet i vissa städer, som dokumenterade inkvarteringen och distributionen av livsmedel till de inkvarterade soldaterna.

Finsk beskrivning

majoituslaitos (sotaväki)

Tietyissä kaupungeissa sijainnut puolisotilaallinen viranomainen, joka vastasi majoituksen dokumentaatiosta sekä majoitettujen sotilaiden elintarvikehuollosta.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 160.