Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledamot av en inkvisitionsdomstol, med uppgiften att uppspana, rannsaka och bestraffa irrläriga och avfällningar. I Sverige utnämndes den första inkvisitorn 1403. Han var franciskanernas gardian i Viborg. Ämbetet tycks ha stannat inom franciskanerorden eftersom franciskaner utnämndes också 1421 och 1479. Någon organiserad domstol är inte känd och inte heller några åtgärder från inkvisitorerna.

Finsk beskrivning

inkvisiittori

Inkvisitiotuomioistuimen jäsen, jonka tehtävänä oli jäljittää, tutkia ja rangaista vääräoppisia ja uskosta luopuneita. Ruotsista mainitaan inkvisiittori ensimmäistä kertaa vuonna 1403. Hän oli fransiskaanien jveljeskunnan johtaja Viipurissa. Ruotsista ei kuitenkaan tunneta järjestäytynyttä inkvisitiotuomioistuinta saati sellaisen antamia tuomioita.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , X: 73.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska inkvisiittori

Se vidare