Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föreståndare för ett enskilt ordenshus bland franciskanerna. Gardianen utsågs av provinsialministern och diffinitorerna med hörande av bröderna. Gardianens ämbetstid var inte begränsad, tills den bland observanterna fastställdes till tre år. Gardianen biträddes av ett råd av discreti och hans ställföreträdare var vicegardianen. Endast prästbröderna var valbara till gardian.

Finsk beskrivning

luostarin esimies

Yksittäisen luostarin johtaja fransiskaanijärjestössä. Hänet valitsivat yhdessä provinsiaaliministeri eli piirikunnan johtaja sekä diffinitorit eli päättävään kokoukseen valitut luostarien esimiehet kuultuaan ensin luostarin munkkeja.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 566.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

gardedjäkne
gardeken
gardjäkne
guardian

Se vidare