Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ställföreträdare för gardianen i ett konvent.

Finsk beskrivning

varaguardiaani, varavalvoja

fransiskaaniluostarin varaesimies

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 566.

Teinonen, Seppo A. , Teologian sanakirja : 7400 termiä , 2 korj. p. , Helsinki: Kirjapaja 2002 .

Andra språk

Inga termer på andra språk