Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som uppbars i städer som Åbo, Helsingfors, Ekenäs och Vasa för vissa varuslag som anlände dit eller som fraktades därifrån med fartyg. Med undantag för i Lovisa tillföll avgiften städerna. I Lovisa uppbars den för kronans räkning och tillföll Allmänna militiekassan. Inkvarteringstolaget var egentligen avsett som understöd för städernas inkvarteringsskyldighet. Lovisa var dock befriat från inkvarteringar och fick därför inte heller inkomsterna från inkvarteringstolag.

Finsk beskrivning

majoituslisämaksu, majoitustuulaaki

Lisätullimaksu, jota kaupungit, kuten Turku, Helsinki, Tammisaari ja Vaasa perivät tietyistä tavaralajeista, jotka saapuivat sinne tai joita sieltä vietiin meriteitse. Maksu oli alunperin tarkoitettu kattamaan kaupunkien majoitusvelvollisuudesta koituvia kuluja sotaväen majoittuessa kaupunkiin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 657–667, 700.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 166 (Inqvarteringstolag).