Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mått för att mäta och beräkna de räntor som utgick in natura i torra persedlar, särskilt om del av jordeboksräntan som uppbars i hö i Gamla Finland. 24 pud hö var detsamma som 48 lispund eller en parm.

Finsk beskrivning

puuta

Venäläinen ja erityisesti Vanhan Suomen alueella käytössä ollut kiinteän tavaran ja veroparseleiden mittaamiseen käytetty painoyksikkö. 24 puutaa heinää vastasi 48 leiviskää tai yhtä parmasta.

Källor

Inga källor