Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjukhus i Pudasjärvi för leprasjuka som inrättades under 1600-talet. Verksamheten avslutades när patienterna flyttades till Kronoby hospital.

Finsk beskrivning

Pudasjärven hospitaali; Pudasjärven leprasairaala

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk