Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattetal i delar av Kexholms län, beräkningsgrund för jordeboksräntan.

Finsk beskrivning

puuteli*

Veroluku osissa Käkisalmen lääniä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 519.

Andra språk

Inga termer på andra språk