Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under det ständiga knekthållets tid en förteckning över bristerna i en indelt soldats beklädnad och utrustning. Defektsedeln gjordes upp av befälet, efter en granskning vid regementsmöte eller annan kommendering. Defektsedeln tillkännagavs rusthållaren eller roten som måste åtgärda bristerna.

Finsk beskrivning

puutelista

Luettelo, johon oli listattu puutteet ruotusotilaan vaatetuksessa ja varusteissa. Lista laati päällystö rykmentinkokoontumisessa tehdyn tarkastuksen jälkeen. Se annettiin rusthollin pitäjälle tai ruodulle, joiden tuli korjata havaitut puutteet.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 5: 1494. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska puutekirja, puutelista