Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Med böter straffad) vanvördnad, förakt eller bristande respekt för domstol, domkapitel eller annan myndighet och för tjänsteman som utförde tjänsteåligganden.

Finsk beskrivning

kunnioituksen puute, epäkunnioitava käytös

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska osoittaa epäkunnioitusta, osoittaa ynesyttä, kohdella happamaisesti

Tid

1600–?

Synonymer

sidovördnad
sidvördnad