Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Skuld”, oaktsamhet, vårdslöshet, utan uppsåt. Om en tjänsteman vållade kronan skada genom oaktsamhet eller vårdslöshet skulle han ersätta skadan. Om skadan däremot hade uppkommit av våda, det vill säga varit en olyckshändelse, var han inte skadeståndsskyldig.

Finsk beskrivning

vahinko, huolimattomuus, epäkunnioittavuus

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin culpa