Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Återkommande formell mottagning vid hovet, hos monarken eller annan furstlig person, för den kungliga uppvaktningen och personer som kommit för att presenteras. Denna mer eller mindre regelbundna mottagningsform fick sin början 1680 vid dåvarande änkedrottningens hov.

Finsk beskrivning

ruhtinaallinen vastaanotto*

vastaanottomuodollisuudet, joita noudatettiin hovin, halllitsijan tai ruhtinaallisen henkilön tapaamisissa

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 53.

Rangström, Lena (red.) , Hovets dräkter , Höganäs, Stockholm och Wiken: Livrustkammaren 1994 , 129.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Franska cour

Synonymer

kur