Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt mottagningsbevis, kvitto, särskilt om skriftligt erkännande av att något (myndighetsbrev, postförsändelse, växel) har mottagits. Före 1800-talet kallades det vanligen recepisse, resipit.

Finsk beskrivning

vastaanottoilmoitus

Kirjallinen todistus tai kuitti jonkin, kuten esimerkiksi virallisen kirjeen, postiähetyksen tai vekselin vastaanottamisesta. Ennen 1800-lukua kutsuttiin tavallisesti nimellä ”recepisse” tai ”recipit”.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin accepisse
Dåtida finska vastaanottoilmoitus