Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Rangström, Lena (red.) , Hovets dräkter , Höganäs, Stockholm och Wiken: Livrustkammaren 1994 .


C

Återkommande formell mottagning vid hovet, hos monarken eller annan furstlig person, för den kungliga uppvaktningen och personer som kommit för att presenteras. Denna mer eller mindre regelbundna mottagningsform fick sin början 1680 vid dåvarande änkedrottningens hov.
Benämning på alla som ingick i uppvaktningen vid hovet.