Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden om säkerhet (i egendom) som gäldenär lämnade åt borgensmannen för dennes regressrätt. Under autonoma tiden officiellt benämnd borgen för kostnad och skada.

Finsk beskrivning

vahinkotakaus

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 55 (borgen: borgen för kostand och skada).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska takaus kuluista, kustannuksista ja vahingosta

Synonymer

borgen för kostnad och skada