Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Se reparationer.

Finsk beskrivning

vahingonkorvaus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare