Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skadestånd, gottgörelse för politiskt eller moraliskt olämpliga handlingar; fastslås ofta i i vapenstillestånd och fredsfördrag så som mellan Sovjetunionen och Finland.

Finsk beskrivning

vahingonkorvaus*

Källor

Berridge, G.R. & Lorna Lloyd , The Palgrave MacMillan Dictionary of Diplomacy , 3. Ed. , London: Palgrave MacMillan 2001 , 204.

Lexin – ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Kungliga tekniska högskolan. Finsk-svensk, svensk-finsk ordbok, http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html

Andra språk

Inga termer på andra språk