Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åtgärder för att tvinga fram uppfyllandet av en juridisk förpliktelse, kan tillämpas på individer och kollektiv.

Finsk beskrivning

pakote, rangaistustoimenpide

Källor

Berridge, G.R. & Lorna Lloyd , The Palgrave MacMillan Dictionary of Diplomacy , 3. Ed. , London: Palgrave MacMillan 2001 , 211.

Lexin – ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Kungliga tekniska högskolan. Finsk-svensk, svensk-finsk ordbok, http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html

Andra språk

Inga termer på andra språk