Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Naturaskatt som utgick för en varumängd som beräknades i pundvikt. För beräknandet av mängden fick ett besman användas. Termen användes också om ett jordstycke som beräknades ge ett pund spannmål i normal årlig avkastning och för vilket en viss del av ett pund erlades i grundränta.

Finsk beskrivning

veropunta*

Luontaistuotteina maksettava vero, jonka suoritus mitattiin punnan painomitalla. Painon mittaamiseen sai käyttää besmaania eli liikkuvalla kädensijalla varustettua puntaria. Tarkoitti myös maa-aluetta, joka tuotti punnan verran viljaa normaalivuonna ja josta punnasta osa suoritettiin maaverona.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 448.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

pundaränta
pundränta