Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handhållen hävstångsvåg. Besman fick inte användas i bodar och hus i städer utan endast på torg, marknader och motsvarande handelsplatser samt vid erläggandet av pundräntor. Besman fick dock inte användas för vägning av varor till högre vikt än 2 lispund viktualievikt.

Finsk beskrivning

kiinteävastapainoinen käsivaaka, puntari

Käsivaaka, jossa oli kiinteäpainoinen vastapaino. Vaakatyyppiä ei saanut käyttää kuin toreilla ja markkinoilla eikä sillä saanut mitata 2 leiviskää painavampia tuotteita. (ven ‘bezman’ = puntari)

Källor

Inga källor