Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under perioden 1826–1918 statssekretariatets förteckning över av kejsaren oavgjorda eller särskilt förordnade ärenden, vilka skulle stadfästas vid följande regentföredragning.

Finsk beskrivning

päätöslista

Vuosina 1826–1918 valtionsihteerinviraston laatima luettelo asioista, joiden suhteen keisari ei ollut vielä tehnyt päätöstä tai joista oli erikseen määrätty ja jotka tultaisiin vahvistamaan seuraavan esittelyn yhteydessä.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 14.