Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över varje beslut vid Arbetsvårdsverkets för krigsinvalider arbetsbyrå, med kontrasignering av den föredragande tjänstemannen. Besluten justerades av direktören eller avdelningschefen genom att de undertecknade hela manifestförteckningen.

Finsk beskrivning

päätösluettelo

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1942: nr 652: § 15: 1396.

Andra språk

Inga termer på andra språk