Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fastslagna mått för vägning av varor. Den äldsta vikten var Åbo besman och fastslog att ett lispund därpå utgjorde på vågen 24 marker. År 1638 fastslog riksdagen gemensamma vikter för hela riket (Örebro vigt) med särskilda (tyngre) uppstads- och bergsvikter för bergslagen. År 1739 fastslogs viktualievikt som huvudvikt för hela riket. År 1774 fastslogs att alla vikter bör tecknas med både svenska och romerska siffror, besmanen förbjöds vid öppet köp och saluförsäljning. Beslutet gällde tills viktmåtten kilo, gram m.m. infördes i slutet av 1800-talet.

Finsk beskrivning

painot, painoyksikköjärjestelmä

Viralliset painoyksiköt tavaroiden mittaamista varten. Vanhin tunnettu painoyksikkö oli Turun puntaripaino ja sen mukaisesti yksi leiviskä painoi 24 markkaa. Vuonna 1739 säädettiin koko valtakunnassa viktuaali- eli elintarvikepaino viralliseksi painoyksiköksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 447-449.