Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre viktenhet av varierande viktvärde för att mäta och beräkna de räntor som utgick i olika varuslag. Under 1500-talet motsvarade markpundet ett skålpund, men under 1700-talet kom det att motsvara ett lispund, alltså en 20 gånger större viktenhet.

Finsk beskrivning

markkapunta, markka

Vanha, arvoltaan vaihteleva painoyksikkö. Käytettiin sekä suuremmista että pienemmistä painoista. Vastasi 1500-luvulla naulaa/paunaa, mutta 1700-luvulla se vastasi jo leiviskää.

Källor

Inga källor