Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officersaspirantskurser som arrangerades i Markovilla i Viborg under åren 1918–1919. Som lärare verkade tyska officerare och finska jägarofficerare. Utbildningen i Markovilla ersattes senare med reservofficersskolan i Fredrikshamn.

Finsk beskrivning

Markovillan upseerikurssit

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 .

Kemppi, Jarkko , Suomalaisen sotataidon kehittyminen vuosina 1918-1924 , 1456-4874 ; n:o 9 , Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu 2006 , 94.

Andra språk

Dåtida finska Viipurin upseerikokelaskurssit