Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär läroanstalt för vidareutbildning av militärt befäl för armén. Stridsskolan grundades 1927 i det forna ryska lärarseminariet Markovilla invid Viborg och arrangerade främst kurser för kompanichefer och plutonchefer. Skolan skötte fram till 1939 även stamunderofficersutbildningen.

Finsk beskrivning

Taistelukoulu, TaistK (alunperin TK)

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1934: 202-203 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org