Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om mätning enligt måttets kanter, term för mätning av det spannmål som togs ur kronotionden till prästerskapets vederlag och till avlöning av befäl i den upplösta armén. Överskottet tillföll kronan, efter 1739 fastslaget till två kappar. Alla övriga utgifter som togs ur kronotionden uppmättes över måttets kanter, det vill säga med råge.

Finsk beskrivning

pyyhkäisty mitta

Mittaamisesta mittastian reunojen mukaisesti, käytettiin mitattaessa viljaa kruunukymmenyksistä papiston sekä kotiutetun armeijan päällystön tukien maksamiseksi. Ylijäämä kuului vuoden 1739 asetuksen mukaisesti kruunulle. Kaikki muut maksut, jotka otettiin kruununkymmenyksistä, mitattiin kukkuramitalla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 560.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska pyyhkäisty mitta